मध्य रेल्वे मधील ट्रफिक ब्लॉक मुळे काही रेल्वे रद्द तर काही अंशतः रद्द 

मध्य रेल्वे ने कळविल्या नुसार मुंबई विभागातील कालवा-दिवा सेक्शन मधील 5 व्या आणि 6 व्या रेल्वे लाईन करिता 72 तासांचा  ट्राफिक ब्लॉक घेण्यात आल्यामुळे काही  रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत तर काही रेल्वे अंशतः रद्द करण्यात आल्या आहेतत्या पुढील प्रमाणे 

1.     रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या :

 

अनु क्र.

गाडी संख्या

कुठून

कुठे

गाडी रद्द करण्यात आलेला दिनांक

1

12071

मुंबई सीएसएमटी

जालना

05.02.2022 & 06.02.2022

2

12072

जालना

मुंबई सीएसएमटी

05.02.2022 & 06.02.2022

3

11401

मुंबई सीएसएमटी

आदिलाबाद

04.02.2022, 05.02.2022 & 06.02.2022

4

11402

आदिलाबाद

मुंबई सीएसएमटी

04.02.2022, 05.02.2022 & 06.02.2022

 

2.     अंशतः रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या :

 

अनु क्र.

गाडी संख्या

कुठून

कुठे

अंशतः रद्द करण्यात आलेली गाडी सुटण्याचा  दिनांक

कुठून कुठे रद्द 

1

17611

हुजूर साहिब नांदेड

मुंबई सीएसएमटी

04.02.2022 & 05.02.2022

नाशिक ते मुंबई दरम्यान रद्द

2

17612

मुंबई सीएसएमटी

हुजूर साहिब नांदेड

05.02.2022 & 06.02.2022

मंबई ते नाशिक दरम्यान रद्द


Post a Comment

Previous Post Next Post