झोन क्रमांक 14 सिद्धनाथपुरी पाणी टाकी जवळ 8 दिवसांपासून नाल्यात कचरा अडकल्याने नाल्याचे घाण पाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने येथील नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.


झोन क्रमांक 14 सिद्धनाथपुरी पाणी टाकी जवळ 8 दिवसांपासून नाल्यात कचरा अडकल्याने नाल्याचे घाण पाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने येथील नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.Post a Comment

Previous Post Next Post