नांदेड – संत्रागच्ची -नांदेड एक्स्प्रेस ची एक फेरी रद्द 

बिलासपुर  विभागा
तील ट्राफिक ब्लॉक मुळे नांदेड - संत्रागच्ची -नांदेड एक्स्प्रेस ची एक फेरी रद्द करण्यात आली आहे. ती  पुढील  प्रमाणे–

 

१)    दिनांक 14 नोव्हेंबर  2022 ला नांदेड येथून सुटणारी गाडी संख्या 12767 हुजूर साहिब नांदेड – संत्रागच्ची  एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली आहे. 

२)    दिनांक  16 नोव्हेंबर  2022  ला संत्रागच्ची येथून सुटणारी गाडी संख्या 12768  संत्रागच्ची - हुजूर साहिब नांदेड एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली आहे.

 

Post a Comment

Previous Post Next Post